Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dawid Gozdur ul. Śląska 39/15, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, NIP: 717-18-30-611 („ADO”). Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych danych osobowych, informujemy Cię, że przysługują Ci następujące prawa:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3. prawo do przenoszenia danych,

4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych. Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się poprzez e-mail office@webway.pl. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z niektórych funkcji Strony.

Nie przekazujemy i nie dokonujemy obrotu danymi osobowymi. Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez Twojej wyraźnej zgody. Mimo to musisz być także świadomy, że przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Jako Administrator Danych Osobowych powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807. Warszawa, NIP: 7010198361, Regon: 141998822, KRS: 0000336780 Używanie strony internetowej Aby skorzystać z funkcji strony internetowej np. formularza kontaktowego, będziesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, telefon kontaktowy (nie zawsze wszystkie pola są dostępne i wymagane).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez Ciebie. Korespondencja poprzez e-mail Kontaktując się nami przy pomocy poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane przez Ciebie w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Kontakt telefoniczny Kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu, możesz przekazać nam w treści rozmowy dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe, które przekażesz nam w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki Cookie w celu obsługi formularzy, strony WWW oraz obsługi mechanizmów i oprogramowania dostarczonego przez m.in.:

Google Inc. – w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych

Yandex Metrica – w celach statystycznych, analizy danych

Smartsupp.com, s.r.o. – w celach świadczenia usługi chatu on-line

Facebook, Inc. – w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych

Hotjar Limited – w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line Podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system

Web Beacon (puste pliki graficzne, np. systemu Facebook). Klient może w każdej chwili skasować pliki Cookies, wykorzystując dostępne funkcje w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niedziałanie niektórych elementów Serwisu.

Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Informacji o tego typu plikach należy szukać na stronach partnerów. Dane zbierane przez podmioty trzecie nie pozwalają na identyfikacje użytkownika. Kontakt z nami (Administrator Danych Osobowych czyli ADO) Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania Twoich danych możesz zgłaszać poprzez adres e-mail: office@webway.pl (forma zalecana) lub w inny sposób, który preferujesz.

Web Beacon (puste pliki graficzne, np. systemu Facebook). Klient może w każdej chwili skasować pliki Cookies, wykorzystując dostępne funkcje w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niedziałanie niektórych elementów Serwisu. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Informacji o tego typu plikach należy szukać na stronach partnerów. Dane zbierane przez podmioty trzecie nie pozwalają na identyfikacje użytkownika. Kontakt z nami (Administrator Danych Osobowych czyli ADO) Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania Twoich danych możesz zgłaszać poprzez adres e-mail: office@webway.pl (forma zalecana) lub w inny sposób, który preferujesz.